KLYS tillstyrker förlängning av a-kasselättnader

I ett förslag från arbetsmarknadsdepartementet föreslår regeringen möjlighet till förlängning av de lättnader i arbetslöshetsförsäkringen som infördes under pandemin. Det gäller bland annat de lättnader som innebär att företagare ska kunna vilandeförklara sitt företag och få arbetslöshetsersättning oftare än fem år, det vill säga ett undantag från den så kallade femårsregeln.

KLYS har lämnat yttrande över förslaget, som vi tillstyrker i sin helhet, med tillägget att även de lättnader som handlar om vilka åtgärder företagaren under vilandeperioden ska få vidta också förlängs. Det bör till exempel fortfarande vara möjligt att vidta viss marknadsföring, för att kunna få nya jobb.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!