KLYS på IFCCD:s sjunde kongress i Paris

Den 3-4 juni ägde den sjunde upplagan av IFCCD:s kongress Together for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions rum i Paris. Dagarna arrangerades av the International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD).

KLYS var på plats och representerades av fotografen Paulina Holmgren, som är 2:e vice ordförande för KLYS och ordförande för Svenska Fotografers Förbund. Vi har ställt några korta frågor till henne om hennes erfarenheter från Paris.

Hej Paulina!

Till att börja med – vad är IFCCD?
International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD) är en organisation som samlar ett trettiotal paraplyorganisationer som representerar kulturskapare runt om i världen. Genom sitt medlemskap utgör KLYS the Swedish Coalition for Cultural Diversity. Organisationen sköter arbetet från Kanada och har sitt kansli i Montreal.

IFCCD grundades i Sevilla 2007 och arbetar för att 2005 års UNESCO-konvention till skydd och främjande av kulturell mångfald ska implementeras och efterlevas runt om i världen.

Vilka frågor diskuterades under helgen?
Villkor för kulturskapare och kulturell mångfald har varit ledorden under konferensen. En rad frågor hann lyftas under paneldebatter med representanter från alla världsdelar och olika konstnärliga och kulturella områden. Behoven av stöd för kulturen efter pandemin är fortfarande stort internationellt. Möjligheterna och hotet kring utvecklingen av generativ AI var såklart ett ämne som alla intresserade sig för att diskutera, även under fika och lunchpauserna. Hot och hat mot konstnärer och journalister och hur krigen i världen förstör vårt kulturarv. En annan viktig fråga som vi i Sverige kanske inte alltid tänker på är konstnärers mobilitet och möjlighet att röra sig fritt. Många länder, speciellt i Afrika, har stora problem med uteblivna möjligheter till visum och resor utanför kontinenten. Rörligheten och mobiliteten är också ett nytt problem inom Storbritannien sedan utträdet ur EU.

Dag två under årsmötet uppdaterades IFCCD:s prioriteringar för de kommande åren. Organisationen kommer fortsätta att arbeta med mångfalden av kulturella uttryck, kulturpolitik för konstnärers villkor, mobilitet, och frihet. Man ser också vikten av att övervaka utvecklingen av AI och kommer även jobba för att förnya intresset för 2005 års konvention inom det civila samhället.

Är det något särskilt som du tar med dig hem till Sverige och KLYS fortsatta arbete?
Ett nytt nätverk och kontakter med människor som har ett enormt driv och intresse för att stärka kulturen och dess skapare. Det är en stor glädje att möta människor som förstår mig när jag pratar om upphovsrätten och som har kloka inspel och tankar kring framtiden för konstnärer och kulturskapare kopplat till dagens nya teknikutveckling.

Jag tar även med mig insikten om att vi inom KLYS är väldigt väl organiserade och att vi har kommit långt i vårt politiska påverkansarbete när man ser det i ett globalt perspektiv. Så många som blev imponerade av att KLYS gör så mycket, i ett relativt litet land som Sverige, och har funnits sedan 1959. IFCCD har även individmedlemmar som fortfarande kämpar för att organisera sig runt om i världen, bland annat i Japan.

Totalt sett ett bra och spännande sammanhang där man lär sig mycket och träffar likasinnade. Ett nätverk som definitivt ger ett mervärde till arbetet i KLYS!

På bilden: Paulina Holmgren
Foto: Cliff Warg

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen