Läs KLYS senaste medlemsbrev!

KLYS medlemsbrev utkommer två gånger om året. Det är främst riktat till våra medlemsorganisationer, men öppet för vem som helst att läsa. Gör gärna det om du är nyfiken på vår verksamhet!

Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

Relaterade artiklar

KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

KLYS i Almedalen

2022 – ett intensivt år för KLYS