Givande nordiskt möte i Helsingfors

KLYS ordförande Karin Inde och verksamhetsledare Ulrica Källén avslutade förra veckan med att träffa Nordiska konstnärsrådet – våra nordiska systerorganisationer – på vackra Sveaborg utanför Helsingfors. Värdinna för mötet var Hanna Kosonen, generalsekreterare för Forum ARTiS. Deltog gjorde även Nis Rømer och Anne-Mette Wehmüller från Dansk Kunstnerråd, och Erling Johannesen från BIL, det isländska konstnärsrådet.

Nordiska konstnärsrådet träffas minst en gång per år, och avhandlar då olika aktuella frågor. Den här gången diskuterades bland annat situationen för kulturskapare i våra respektive nordiska länder mot bakgrund av de senaste årens kriser. Rådet berörde även pågående datainsamling och statistik när det gäller kulturskapares inkomster och arbetssituation, samt även den ständigt aktuella frågan om AI – den här gången med fokus på hur AI påverkar kulturskapares rättigheter och arbetstillfällen.

Slutligen diskuterades Nordiska Ministerrådets kulturbudget för 2024, och situationen för konstnärsresidenset Circolo Scandinavo i Rom, som hotas av nedläggning om inte en lösning kan finnas inför nästa år. Nordiska konstnärsrådet har flera gånger agerat till stöd för detta unika konstnärshus, som sedan 1860-talet gett konstnärer från alla konstområden boende och möjligheter till konstnärlig utveckling och nya samarbeten.

Nordiska konstnärsrådet fick också besök av Gitte Grönfeldt Wille, ny direktör för Nordisk kulturkontakt, som också arrangerade samtalet Conducting Political Advocacy, där Hanna Kosonen deltog i slutet av dagen.

Nästa års nordiska möte kommer att äga rum i Skagen, där Dansk Kunstnerråd kommer att stå värd.

På bilden: Karin Inde, Ulrica Källén, Erling Johannesson (BIL), Hanna Kosonen och Jaana Simula (Forum ARTiS), Anne-Mette Wehmüller och Nis Rømer (Dansk Kunstnerråd).

Relaterade artiklar

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?

Nordiska konstnärsrådet i protest: Fortsätt stödja konstnärshuset i Rom!