KLYS om Lunds kommuns kulturprogram

Den 15 september yttrade sig KLYS över remissutgåvan av Lunds kommuns kulturprogram, som anger den strategiska inriktningen för arbetet med kultur i Lunds kommun under perioden 2024–2030.

KLYS välkomnar programförslaget som trots ett tydligt medborgarfokus innehåller en rad konstnärspolitiska perspektiv. Det är ett välformulerat och lagom kortfattat dokument med vägledande principer, utvecklingsområden och mål. Kommunen visar på en generellt god medvetenhet om kulturskaparnas villkor. Det finns dock vissa luckor – exempelvis saknas skrivningar om kulturskapares upphovsrättsliga ersättningar.

Vikten av konstnärlig frihet lyfts fram på ett tydligt sätt, vilket är positivt. Kommunen betonar även vikten av att utveckla en kulturell infrastruktur som inbegriper goda förutsättningar för kulturskaparna i Lund. Här vore det intressant att se hur Lunds kommun i praktiken avser att främja de professionella kulturskaparnas villkor, till exempel genom att programmet kompletteras med strategiska mål på området.

Läs hela yttrandet här.

På bilden: Stadshallen i Lund, interiör från stora salen
Foto: Thobias Ligneman

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

Se våra seminarier från Almedalen i efterhand!