Tag: Regional kulturpolitik

KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

Kulturskapare och KKB i fokus i Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan

Se KLYS och Ideell kulturallians seminarium på Folk och Kultur i efterhand

Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

KLYS om Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026