Tag: Regional kulturpolitik

Många regioner satsar på krisstöd till enskilda kulturskapare

Uppföljning av KLYS kommunala coronaenkät

KLYS om Region Gotlands kulturplan

KLYS förslag till kommunala krisåtgärder

KLYS möter: Gitte Grönfeldt Wille

KLYS möter: Malin Lagergren- Kulturchef Region Dalarna

KLYS om Region Skånes kulturplan

Debattartikel i Dagens Samhälle

Förslag till regionalt krispaket

KLYS på Folk och Kultur