Etikett: Regional kulturpolitik

KLYS på Folk och Kultur

KLYS regionala tendensrapport 2018

Övergripande och redovisande kulturplan

En kulturplan som lyfter kulturens egenvärde

Ambitiös och i många delar tillfredsställande kulturplan

Landstinget Dalarnas förslag till ny regional kultur- och utbildningsplan, 2019-2022

Mångfacetterad och ambitiös kulturplan

Två nya kulturplaner som breddar perspektiven

Tendenser i årets regionala kulturplaner

KLYS yttrar sig över kulturstrategi för Stockholmsregionen