Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Den 22 maj deltog KLYS regionalpolitiska strateg Carl Liungman i ett kulturpolitiskt seminarium på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Samtalet handlade om det fria kulturlivet, och arrangerades av Helsingborgs kulturförvaltning.

Seminariet diskuterade hur villkoren för det fria kulturlivet ser ut i Sverige och i Helsingborg. Vilka utmaningar finns och hur kan olika aktörer bidra till att stärka förutsättningarna? Ser utmaningarna olika ut för olika konstområden? KLYS lyfte även generellt minskade kulturbudgetar och hur kultursamverkansutredningens förslag kan komma att påverka förutsättningarna i framtiden.

I panelen deltog även Kamilla Rydahl, utvecklare villkor för konstnärligt skapande, Region Skåne, Josefine Axelsson, konstnär, och Hilda Knafve, avdelningschef på kulturförvaltningen i Helsingborg. Samtalet leddes av Ola Jacobson, strateg på Helsingborgs kulturförvaltning.

Vi deltar regelbundet i seminarier runtom i landet. Ska du anordna ett samtal och vill ha med någon från KLYS? Kontakta oss!

Foto: KLYS

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor