Etikett: Regional kulturpolitik

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan

KLYS regionala tendensrapport för 2020 klar

Stockholms stads kulturstrategi missar kulturskaparna

Många regioner satsar på krisstöd till enskilda kulturskapare

Uppföljning av KLYS kommunala coronaenkät

KLYS om Region Gotlands kulturplan

KLYS förslag till kommunala krisåtgärder