Tag: Regional kulturpolitik

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan

KLYS regionala tendensrapport för 2020 klar

Stockholms stads kulturstrategi missar kulturskaparna