Etikett: remiss

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram

KLYS om Region Östergötlands förslag till kulturplan för 2024-2027

Region Västerbotten inför kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell

KLYS om VGR:s förslag till kulturstrategi och kulturplan för 2024-2027

KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

Kulturskapare och KKB i fokus i Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan

KLYS svar om kulturens återstart

Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan