KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

KLYS har övergripande sett ett högst positivt intryck av Region Örebro läns förslag till ny kulturplan för 2024-2027. Det är en gedigen, analyserande och till synes väl förankrad kulturplan med tydliga hänvisningar till dialogarbete, källor och faktaunderlag. Den bottnar i samverkansmodellens regelverk och metodik och förhåller sig tydligt till det statliga, det regionala och det kommunala planet och respektive nivås ansvar.

Vi finner hos Region Örebro län en generellt god kompetens kring kulturskapares roll i kulturlivet och deras arbetsvillkor med välformulerade skrivningar om konstnärspolitiska perspektiv inom kulturpolitiken. Dock saknar vi i planen resonemang kring kulturens egenvärde, och vi efterlyser att en del sakfrågor utvecklas mer, bl a om upphovsrätt och avtalsfrågor för kulturskapare. Vi vill också understryka vikten av att regionen ser över användningen av begreppet ”semiprofessionell kulturskapare” och hur gränsdragningar mellan professionella och amatörverksamma inom kulturlivet görs och beskrivs i kulturplanen.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund