KLYS svar om kulturens återstart

KLYS har lämnat in yttrande över återstartsutredningen.

KLYS har lämnat yttrande över återstartsutredningens betänkande SOU 2021:77 Från kris till kraft, där vi anger KLYS prioriteringar för hur kulturen och kulturskaparna bäst kan komma igång efter pandemin, och få långsiktigt hållbara villkor. Det handlar främst om kloka upphovsrättsreformer, bättre social trygghet för kulturskapare och en offensiv kultur- och konstnärspolitik.

Här kan du läsa yttrandet

Relaterade artiklar

Rekordsvag kulturbudget trots enorma behov

Se våra seminarier från Almedalen i efterhand!

KLYS på IFCCD:s sjunde kongress i Paris