En heldag om stärkta villkor för konstnärer

Den 16 november genomfördes konferensen ”Perspektiv på stärkta villkor för konstnärer”, anordnad av Konstnärsnämnden och Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål på Färgfabriken i Stockholm. KLYS var självklart på plats!

Det var en bra och viktig dag full av många intressanta och kloka samtal, föredrag och möten. Här är några av de saker vi tar med oss:

Ganneviksstipendiaterna Bea Szenfeld och Mia Engberg berättade om sina konstnärskap. Tack för inspirationen! Vi fick även höra om de praktiska förutsättningarna för deras yrkesutövning, och blev återigen påminda om hur svårt det är för många kulturskapare att få del av de sociala trygghetssystemen.

Josefine Engström, ordf. Svenska Tecknare, Paulina Holmgren, ordf. Svenska Fotografers Förbund, Alex Haridi, ordf. Dramatikerförbundet, och Karin Inde, ordf. Musikerförbundet, samlades på scenen för att ge en nulägesrapport från sina respektive konstområden och diskutera vad som behöver göras framåt. Det var en rätt mörk bild som målades upp, med en pandemi som fortfarande sätter sina spår, ekonomisk kris, urholkning av kulturanslagen och den snabba AI-utvecklingen som påverkar hela branschen. Ett par av de lösningar som nämndes var vikten av att det offentliga föregår med gott exempel vid avtal och uppdrag, och ökad kunskap om upphovsrätten (och medel för detta) bland både uppdragsgivare och kulturskapare.

Idéhistorikern David Karlsson gav en bild av kulturlivets olika delar, och lyfte i sin presentation vikten av starka kulturskaparorganisationer inom kulturen som en av förutsättningarna för ett livskraftigt kulturliv. Vi kan bara instämma!

Från vårt grannland Finland presenterades olika intressanta sätt att arbeta för stärkta villkor för konstnärer, genom kulturpolitisk forskning och olika kampanjer.

Vi fick även en europeisk utblick med avstamp i OMC-rapporten Status of the Artist som presenterades tidigare i år. Det var glädjande att höra att flera av rekommendationerna redan har blivit verklighet, och att konstnärers arbetsvillkor är en prioriterad fråga inom EU. I veckan lanserades en plattform där man kan jämföra olika länders förutsättningar för kulturen, spana in här!

Trots det delvis tuffa läget som presenterades lämnade vi konferensen inspirerade och fulla med ny energi. Det är positivt att det rör på sig i konstnärspolitiska frågor och att kulturskapares tuffa villkor uppmärksammas både på nationell, europeisk och global nivå.

Konferensen går att se i efterhand, håll utkik på Konstnärsnämndens hemsida!

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott