Anpassa a-kassan till frilansares verklighet

KLYS har nu lämnat in sitt yttrande över det aktuella förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring (SOU 2020:37). Utredningens förslag syftar till att nå fler på arbetsmarknaden som idag inte kan kvalificera sig till a-kassa, men när det gäller frilansare, i synnerhet på kulturarbetsmarknaden, når de inte ända fram. KLYS saknar bl a mer långtgående möjligheter för egenföretagare att få tillgång till a-kassa liksom möjlighet att göra perioder med stipendier överhoppningsbara i a-kassesystemet.

Läs KLYS yttrande

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher