Bättre social trygghet för frilansare

Strax före midsommar presenterade utredningen Ett trygghetssystem för alla sina förslag om ett moderniserat och mer rättvist system för sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

KLYS har länge arbetat för att trygghetssystemet ska anpassas till frilansande kulturskapares villkor, som inte fullt ut har tillgång till dagens system. Det gäller både egenföretagare, korttidsanställda och de som kombinerar inkomster från företag och tjänst. Vi menar att utredningens förslag stärker hela kultur- och mediesektorn i grunden.

KLYS välkomnar särskilt att:

  • det nya systemet i högre utsträckning beaktar människors faktiska inkomster samt inbetalda sociala- och egenavgifter, vilket innebär att fler människor som bidrar till systemet får tillgång till det,
  • det nu blir möjligt att lägga antingen de historiska eller de aktuella inkomsterna som underlag för beräkning av SGI,
  • det nu blir möjligt att räkna in alla historiska inkomster i SGI-beräkningen, även från anställningar som är kortare än sex månader och inte årligen återkommande, vilket utgör en begränsning i nuvarande system,
  • kombinatörer därmed får möjlighet att lägga samman och räkna in både inkomster från företaget och inkomster från anställningar vid beräkning av SGI,
  • inkomsterna från näringsverksamhet – vid beräkning av historiska inkomster – ska beräknas på ett genomsnitt av de tre senaste åren,
  • statliga stipendier till kulturskapare, oavsett längd, ska ingå vid beräkning av SGI. Det gör att kulturskapare som i perioder lever av stipendier inte riskerar att bli nollade i systemet om de blir sjuka eller ska ha barn efter en stipendieperiod. Förslaget bör även omfatta regionala och kommunala stipendier.

Vi förutsätter nu att socialförsäkringsminister Anna Tenje tillsammans med regeringen tar dessa förslag vidare, så att de kan bli verklighet inom en snar framtid.

Med utgångspunkt i utredningen anordnade KLYS, tillsammans med Journalistförbundet och Fackförbundet Scen & Film, seminariet ”Frilans eller föräldraledig – måste man välja?” under 2023 års Almedalsvecka. Det går att se i efterhand här. Inför seminariet tog illustratören Emma Hanquist fram en bild på temat, under KLYS paroll ”ingen konferens utan kulturskapare”.

Illustration: Emma Hanquist

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher