Broschyr med råd om arvodering

Ny broschyr om arvoden

Nu är den nya broschyren med uppdaterade minimirekommendationer här. Den finns att läsa och ladda ner här på hemsidan och kommer inom kort också gå att beställa från vårt kansli. I broschyren ger vi  råd om hur man som kulturskapare kan resonera i samtal om nya uppdrag och konkreta minimirekommendationer för avtal och arvoden. Denna broschyr fokuserar främst på icke-konstnärliga framträdanden och medverkan i individuella uppdrag. Rekommendationerna gäller från den första januari i år.

Här kan du läsa broschyren.

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!