Debattartikel i Dagens Samhälle

KLYS och Ideell Kulturallians:

Kulturskaparna har inte tid att vänta och se hur det går

I en debattartikel i Dagens Samhälle den 23 april skriver KLYS tillsammans med Ideell Kulturallians om behovet av ett tydligt agerande från Sveriges regioner och kommuner i syfte att stödja kulturlivet runt om i landet genom coronakrisen.

Både Ideell kulturallians och KLYS har arbetat hårt för att få till ett krispaket på nationell nivå. Beslut är fattat, vilket är positivt men det finns stor risk att pengarna inte kommer att komma ut förrän till midsommar, vilket är alldeles försent. Därför har också Sveriges regioner och kommuner ett stort ansvar när det gäller att skydda konsten, kulturen och kulturskaparna i denna svåra situation.

Läs hela artikeln här.

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund