Information angående Corona-viruset

Med anledning av Coronaviruset arbetar KLYS tillsammans med medlemsorganisationerna för att hitta lösningar för hur förlorade uppdrag och inkomster för en redan känslig bransch med små marginaler ska hanteras bäst. 

KLYS har kontinuerlig kontakt med alla våra medlemsförbund men också med kulturdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och socialförsäkringsdepartementet. Kommunikation med departementen kommer att hållas fortlöpande och KLYS och kulturskaparorganisationerna följer utvecklingen nära. KLYS kommer fortlöpande lägga upp information om arbetet här på vår hemsida och på sociala medier. KLYS arbetar nu med att sammanställa en rapport om läget för kulturskapare vilken kommer skickas till myndigheter och politiker.

För information om hur kulturskaparorganisationerna arbetar och information till individuella kulturskapare hänvisar vi till deras hemsidor.

Ord

• SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUND

• DRAMATIKERFÖRBUNDET

SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET (SJF)

• LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

Bild/form

• KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION

• SVENSKA TECKNARE

• SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND

Ton

• FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARE (FST)

• SKAP – SVERIGES KOMPOSITÖRER OCH TEXTFÖRFATTARE

• FEDERATIONEN SVENSKA MUSIKER (FSM):
– Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf)
Musikerförbundet

Scen/film

• TEATERFÖRBUNDET/FÖR SCEN OCH FILM

• SVERIGES SCENKONSTREGISSÖRER

• OBEROENDE FILMARES FÖRBUND (OFF)

• UNIONEN, FACKKLUBBEN VID SR, SVT och UR

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?