KLYS enkät om sjukpenning och Försäkringskassan

KLYS har tagit fram en enkät som syftar till att ta reda på i vilken utsträckning kulturskapare ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd, om det finns problem på området, och i så fall hur stora problemen är och hur de ser ut i relationen till Försäkringskassan.

Att yrkesverksamma kulturskapares sociala trygghet är bristfällig har flera rapporter och utredningar visat under åren, inte minst den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) som kom för några år sedan. Det har visat sig vara svårt för många frilansande kulturskapare att få en rimlig SGI fastställd hos Försäkringskassan. SGI:n ligger till grund för bl a sjukpenning när du blir sjuk och föräldrapenning när du har fått barn och vill vara föräldraledig.

 Resultatet av enkäten ska ligga till grund för ett underlag från KLYS till den utredning som regeringen tillsatte i somras och som ska undersöka enskilda näringsidkares möjligheter att få en SGI fastställd samt föreslå förändringar i syfte att ge denna företagargrupp en bättre social trygghet. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i december 2021 och det finns nu möjlighet att påverka utredningen så att den verkligen leder till förbättringar när det gäller frilansande kulturskapares möjligheter att vara sjukskrivna och föräldralediga.

Vi vänder oss med denna enkät till Dig som är yrkesverksam kulturskapare inom områdena bild/form, scen/film, musik, litteratur, journalistik eller media. Enkäten ska besvaras senast den 19 mars.

Länk till enkäten:  https://app.easyquest.com/q/w7X8E

Foto: Försäkringskassan

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!