KLYS möte med nya kulturministern

Igår den 23 november hade KLYS genom sin ordförande Karin Inde och verksamhetsledare Ulrica Källén sitt första möte med den nya kulturministern Parisa Liljestrand (M).

Vid mötet avhandlades:

  • kultur- och konstnärspolitiska frågor i regeringens budget för 2023
  • de fortsatt enorma behoven av återstartsmedel för olika typer av kulturverksamheter
  • behoven av fortsatta upphovsrättsliga reformer för att stärka kulturskapares möjligheter till skälig ersättning utmed hela kulturens näringskedja, samt
  • ökad social trygghet för kulturskapare när det gäller a-kassa och sjukpenning.

Tack Parisa för ett givande möte, och för att du vill prioritera kulturskapares villkor! Vi ser fram emot fortsatt dialog och mer stöd för kulturens återhämtning!

Foto: Sofi Knutas

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen