KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport

Hur utvecklas kulturlivet i relation till de kulturpolitiska målen? Det har Myndigheten för kulturanalys undersökt i sin lägesrapport ”Kulturanalys 2024”, som presenterades den 29 februari.

Där lyfter myndigheten särskilt fram att regeringen bör prioritera insatser som ger barn och unga likvärdiga förutsättningar att delta i kulturlivet, och att regeringen behöver säkerställa en infrastruktur för kultur över hela landet. Centralt i detta är att långsiktigt stärka och säkra kulturens finansiering på olika nivåer. Myndigheten menar att det är angeläget att följa upp konsekvenserna för kulturlivet till följd av kommunernas svåra ekonomiska situation, och av nedskärningarna i anslagen till studieförbunden.

Kulturanalys skriver i sitt pressmeddelande att de identifierar ”ett grundläggande problem i att de kulturpolitiska målen är svåra att uppnå på grund av brister i kulturens finansiering.” De påpekar att ”bättre ekonomiska villkor behövs för att konstnärer, kulturskapare och kulturverksamheter ska kunna upprätthålla och vidareutveckla ett kulturutbud som gör det möjligt för invånarna att både ta del av och själva skapa kultur.” Myndigheten betonar även vikten av att säkra barns och ungas rätt till kultur, både i skolan och på fritiden. Detta bör ske i ökad samverkan med utbildningspolitiken.

Rapporten bekräftar den utveckling som KLYS har sett under en längre tid, där alltifrån enskilda kulturskapare till branschorganisationer och myndigheter larmar om kulturlivets mycket svåra situation. Det är därför av största vikt att regeringen tar till sig myndighetens rekommendationer så att de kulturpolitiska målen kan uppnås.

Läs hela rapporten HÄR.

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen