KLYS om nordisk kulturbudget 2021-2024

På lördag den 19 september kommer de nordiska regeringarna att ta ställning till förslaget om att dra ned den nordiska kulturbudgeten med nästan 25%, vilket kommer att drabba flera viktiga nordiska kultursamarbeten. Anledningen är en ökad satsning på nordiskt miljö- och klimatarbete. KLYS välkomnar att nordiska ministerrådet lägger ökade resurser på klimat och miljö, men oroar oss över att det sker på bekostnad av kulturen.

Läs KLYS uttalande.

På fotot: KLYS ordförande Marika B Lagercrantz

Fotograf: Eva Cederwall

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

2022 – ett intensivt år för KLYS