KLYS om nordisk kulturbudget 2021-2024

På lördag den 19 september kommer de nordiska regeringarna att ta ställning till förslaget om att dra ned den nordiska kulturbudgeten med nästan 25%, vilket kommer att drabba flera viktiga nordiska kultursamarbeten. Anledningen är en ökad satsning på nordiskt miljö- och klimatarbete. KLYS välkomnar att nordiska ministerrådet lägger ökade resurser på klimat och miljö, men oroar oss över att det sker på bekostnad av kulturen.

Läs KLYS uttalande.

På fotot: KLYS ordförande Marika B Lagercrantz

Fotograf: Eva Cederwall

Relaterade artiklar

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram