KLYS om översynen av F-skattesystemet

KLYS har lämnat in sitt yttrande över F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor SOU 201:49. I utredningen analyseras förekomsten av s k falska företagare i syfte att komma åt skattefusk. KLYS framför i yttrandet att arbetsgivare och uppdragsgivare på kultur- och medieområdet, även offentliga kulturinstitutioner, i allt större utsträckning erbjuder uppdrag på faktura istället för att anställa. Många kulturskapare tvingas därför mer eller mindre in i egenföretagarrollen och tar uppdrag i form av s k dolda anställningar.

KLYS lyfter i yttrandet denna kringgåendesituation. Vi problematiserar också framväxten av s k egenanställningsföretag i förhållande till professionella kulturskapare. Enligt KLYS är lösningen inte att göra det svårare att ansöka om och bli godkänd för F-skatt. Viktigt är istället att ett godkännande för F-skatt inte har betydelse för om en person ska betraktas som arbetstagare arbetsrättsligt.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

KLYS välkomnar remiss om bättre social trygghet för frilansare

Bättre social trygghet för frilansare

Se våra seminarier från Almedalen i efterhand!