KLYS om översynen av F-skattesystemet

KLYS har lämnat in sitt yttrande över F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor SOU 201:49. I utredningen analyseras förekomsten av s k falska företagare i syfte att komma åt skattefusk. KLYS framför i yttrandet att arbetsgivare och uppdragsgivare på kultur- och medieområdet, även offentliga kulturinstitutioner, i allt större utsträckning erbjuder uppdrag på faktura istället för att anställa. Många kulturskapare tvingas därför mer eller mindre in i egenföretagarrollen och tar uppdrag i form av s k dolda anställningar.

KLYS lyfter i yttrandet denna kringgåendesituation. Vi problematiserar också framväxten av s k egenanställningsföretag i förhållande till professionella kulturskapare. Enligt KLYS är lösningen inte att göra det svårare att ansöka om och bli godkänd för F-skatt. Viktigt är istället att ett godkännande för F-skatt inte har betydelse för om en person ska betraktas som arbetstagare arbetsrättsligt.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher