KLYS uppmaning till nya kulturministern

Parisa Liljestrand, fortsätt stärka kulturskapares villkor!

En stark och fri konst och kultur förutsätter goda villkor för yrkesverksamma kulturskapare. På senare år har viktiga utredningar tillsatts och initiativ tagits som innebär reformer vi i  kulturlivet länge efterfrågat. KLYS ser fram emot att tillsammans med dig och den nya regeringen fortsätta detta arbete framåt och hänvisar till vårt program ”För ett starkt kulturliv på demokratisk grund”, där vi listar de viktigaste åtgärderna på området.

Foto: Vallentuna Moderaterna

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen