KLYS välkomnar remiss om bättre social trygghet för frilansare

I somras presenterades en efterlängtad utredning om sjukförsäkringen (SOU 2023:30 Ett trygghetssystem för alla) för socialförsäkringsminister Anna Tenje. Nu har regeringen beslutat att remittera utredningens förslag under hösten. KLYS gläder sig åt att socialförsäkringsministern vill gå vidare med förslagen, som på ett avgörande sätt kommer att förbättra den sociala tryggheten för frilansare och så kallade kombinatörer. Det handlar om att skapa en större rättvisa i ett generellt trygghetssystem, som länge utestängt personer med till exempel korta jobb och uppdrag.

Utredningen syftar till att anpassa sjukförsäkringssystemet till den moderna arbetsmarknaden. Antalet frilansare, gig-arbetare och kombinatörer ökar, och nu ska även de omfattas av en rimlig social trygghet. Det gäller personer som är med och bidrar till sjukförsäkringssystemet, men som – när de blir sjuka eller ska vara föräldralediga – idag inte kan använda alla sina inkomster när sjuk- och föräldrapenning ska beräknas.

Kulturskaparna i KLYS har länge arbetat för att sjukförsäkringen ska anpassas till frilansares verklighet. Sedan tre månader ligger nu äntligen ett konkret och väl avvägt förslag till lösning på regeringens bord. Det är därför hög tid att remittera utredningen i sin helhet till berörda remissinstanser.

KLYS kommer under hösten att begära ett möte med socialförsäkringsministern, där vi utvecklar varför utredningens förslag till bättre social trygghet för frilansare är viktiga inte bara för kultur- och mediearbetsmarknaden, utan också för arbetsmarknaden i stort. Eftersom ministern inte kunde delta i vårt seminarium om utredningen i Almedalen i somras, är det angeläget för oss att inom kort få träffa ministern och diskutera fördelarna med utredningens förslag.

Se KLYS seminarium i Almedalen här.

Här kan du läsa KLYS sammanfattande synpunkter på utredningens förslag.

På bilden: Socialförsäkringsminister Anna Tenje
Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal