Krisstödet till enskilda firmor missar frilansande kulturskapare

Nu har regeringen fattat beslut om ett särskilt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – ett krisstöd som KLYS och övriga kulturbranschen väntat på sen i mars. De enskilda firmorna har hittills fallit utanför i princip alla de stödåtgärder som presenterats av regeringen. Förslaget till omsättningsstöd har varit ute på remiss och fått mycket kritik från flera remissinstanser, däribland KLYS, om hur det är utformat. KLYS hade därför hoppats på justeringar i stödet, men tvingas konstatera att ansvariga politiker inte tagit till sig av invändningarna. Det innebär att stödet missar de mest drabbade på arbetsmarknaden – de yrkesverksamma kulturskaparna med enskild firma.

Det beslutade omsättningsstödet stänger ute de enskilda firmor som har låga och ojämna inkomster, vilket är utmärkande för frilansande kulturskapare. Detta gäller även kulturskapare som är väl etablerade och har regelbundna uppdrag. Eftersom kulturarbetsmarknaden ser ut som den gör kombinerar nästan en fjärdedel av de yrkesverksamma sin firma med visstidsanställningar, vilket i sin tur medför att intäkterna i firman sällan uppgår till 200.000 kr, som är den omsättningströskel som krävs för att kunna söka stödet.

Regeringen har varit tydlig med att fokus för omsättningsstödet är bl a kulturbranschens enskilda firmor. I remissförslaget nämns också att 129.000 kr utgör genomsnittsomsättning för enskilda firmor med konstnärlig och kulturell verksamhet. Att omsättningströskeln i stödet trots det hamnar drygt 70.000 kr högre än genomsnittsomsättningen för denna yrkesgrupp är anmärkningsvärt.

Utformningen av omsättningsstödet innebär också att personer som under 2019 startade företag, var sjukskrivna eller föräldralediga eller levde av stipendier (vilket är vanligt bland konstnärer) riskerar att helt falla utanför.

KLYS hade därför velat se att omsättningströskeln slopades eller sattes ned till 100.000 kr för att stödet skulle bli mer träffsäkert. Vi hade också velat se större flexibilitet i övrigt i stödet, så att enskilda firmor med ojämna intäkter över året och mellan år inte missgynnas

– KLYS beklagar att ansvariga politiker inte bättre hörsammat den yrkeskår som bevisligen drabbats mycket hårt av pandemin och som också omnämns som särskild målgrupp för detta omsättningsstöd. Som det ser ut nu faller ett stort antal yrkesverksamma kulturskapare med enskild firma utanför, säger Marika Lagercrantz, ordförande KLYS.

Läs gärna KLYS yttrande där vi problematiserar omsättningsstödet och föreslår justeringar för att det ska nå fram till de mest behövande inom kultur- och mediebranschen

För mer information:

Marika Lagercrantz, ordförande KLYS 070-658 85 98

Ulrica Källen, verksamhetsledare KLYS 0733-40 00 33

Susin Lindblom, vice ordförande KLYS 0705-88 87 03

Foto: KLYS

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher