Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

Idag offentliggörs KLYS AI-strategi som innehåller kulturskaparnas ställningstaganden i frågor om artificiell intelligens (AI). Strategin finns därmed tillgänglig inför fredagens rundabordssamtal om AI, som statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall på kulturdepartementet bjudit in till.

AI används sedan länge i varierande grad som verktyg i kulturskapares egna konstnärliga och kreativa processer. Men utvecklingen går snabbt och vi ser att AI används i allt större utsträckning i syfte att ersätta eller åka snålskjuts på mänskligt skapande.

Konstnärliga och litterära verk och prestationer utnyttjas alltmer som träningsdata för så kallad generativ AI, utan tillstånd från berörda upphovspersoner och utövande konstnärer och utan att de får skälig ersättning för användningen. Stora värden skapas därmed åt AI-företag som rättighetshavarna inte får del av. AI riskerar på så sätt att ersätta kulturskapares arbetstillfällen och att minska möjligheterna för dem att kunna följa sina alster och ta betalt för sitt arbete.

”En sådan utveckling riskerar att negativt påverka marknaden för de kulturella och kreativa branscherna, vilket i sin tur hotar kulturell mångfald, konstnärlig frihet och konstnärlig kvalitet i kulturutbudet”, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. ”För att undvika detta måste ansvariga politiker värna kulturskapares upphovsrätt och främja de kulturpolitiska målen, även i AI-sammanhang.”

Ett viktigt budskap från KLYS är därför att samtycke måste inhämtas och skälig ersättning betalas för användning av upphovsrättsligt skyddat innehåll vid träning och utveckling av generativ AI. Ett ytterligare krav är att de företag som utvecklar generativ AI måste vara transparenta när det gäller vilka upphovsrättsligt skyddade alster de använder vid träningen.

Enligt KLYS kan den inskränkning i upphovsrätten som idag finns i upphovsrättslagen för så kallad text- och datautvinning, inte tolkas som om den ska kunna användas för träning av generativ AI utan tillstånd och ersättning till rättighetshavarna. En sådan användning av inskränkningen bryter mot det så kallade trestegstestet och mot internationella konventioner på området.

Vid kulturdepartementets rundabordssamtal på fredagen deltar representanter från KLYS olika konstområden, som kommer att beskriva hur AI-utvecklingen påverkar deras respektive yrkesgrupper och verksamheter. KLYS ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen i dessa frågor och hoppas att ansvariga politiker beaktar argumentationen och budskapen i KLYS samlade strategi.

Läs mer om KLYS AI-strategi här.

På bilden: Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS
Foto: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten