Stärkt SGI-skydd för företagare

KLYS tillstyrker i sitt remissyttrande ett förslag från socialdepartementet om att ge kulturskapare med aktiebolag förlängt socialförsäkringsskydd under uppbyggnadsskedet. Förslaget innebär att aktiebolagsinnehavare får behålla sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) under 3 år – istället för som tidigare 2 år – när de startar företag. Förslaget underlättar för många kulturskapare att våga starta aktiebolag, och är ett viktigt steg på vägen mot ökad social trygghet för frilansar. KLYS anger i sitt yttrande även andra förslag till reformer på socialförsäkringsområdet som behövs för en hållbar kultur- och mediesektor.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal

KLYS välkomnar förslag om social trygghet för frilansare!

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin