Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!

Idag lägger regeringen fram en viktig skrivelse om insatser för att förbättra kulturskapares villkor. Detta är välkommet, inte minst mot bakgrund av pandemins förödande konsekvenser för det professionella kulturlivet. Skrivelsen kan ses som en uppföljning av utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23, som kom för några år sedan, men som ännu inte lett till några stora permanenta reformer på området.

I skrivelsen sammanfattas de åtgärder och anslagshöjningar, inklusive krisstöden med anledning av pandemin, som regeringen genomfört under senare år, bl a höjningen av statliga ersättningar och bidrag till konstnärer med 43 miljoner fr o m 2021. Satsningarna är välbehövliga, men mer kommer att behövas.

Det är enligt KLYS positivt att regeringen är tydlig med att det behövs en stärkt statlig konstnärpolitik. Men det är bråttom att genomföra en sådan om den konstnärliga friheten, den konstnärliga kvaliteten och den kulturella mångfalden ska kunna värnas och främjas i sviterna av pandemin.

På en rad punkter innehåller skrivelsen ansatser och förslag till förändringar som KLYS drivit i många år, där vi räknar med starkt stöd från andra berörda departement, såsom justitiedepartementet när det gäller en mer välfungerande upphovsrätt, och socialdepartementet när det gäller bättre social trygghet för kulturskapare.

Regeringen vill bl a att kulturskapare som har statliga stipendier ska kunna ta del av sjukförsäkringen. Idag kan kulturskapare med stipendier bli utan sjukpenning om hen blir sjuk under eller strax efter en stipendieperiod, eftersom stipendier inte är sjukpenninggrundande. Statliga stipendier är en viktig och ofta återkommande inkomstkälla för många kulturskapare, men ger ingen trygghet vid sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet. Detta måste regeringen lösa, inte minst inom ramen för de utredningar om arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen som anges i skrivelsen.

Kulturskapare ska dessutom få betalt för utfört arbete genom avtalsenliga löner, i enlighet med arvodesrekommendationer och i kraft av sin upphovsrätt. När det gäller upphovsrätten pekar skrivelsen på EU:s nya upphovsrättslagstiftning som ger stöd för att kulturskapare ska ges rimliga avtal och ersättningar, bl a i den digitala miljön.

– Regeringen måste genomföra EU:s upphovsrättsdirektiv på det sätt som KLYS krävt så att kulturskapare får skäliga ersättningar och bättre insyn i hur deras prestationer används. Detta är en förutsättning för en sund och hållbar återstart av kulturen, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS.

KLYS kommer nu att läsa skrivelsen i sin helhet och analysera den närmare. Vi återkommer med ytterligare kommentarer och står till förfogande för frågor.

Ta del av skrivelsen här

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten