Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

Inom ramen för nätverket Koalition för kulturdebatt arrangerar KLYS panelsamtalet ”Att bygga kulturliv i en samverkansmodell” på årets Folk och Kultur i Eskilstuna! Seminariet är en del av ett längre scenprogram bestående av tre samtal som anordnas av organisationerna i Koalition för kulturdebatt, där KLYS ingår.

Samtalet tar avstamp i den pågående utredningen om kultursamverkansmodellen och sätter ljuset på hur kultur skapas i regionerna och lokalsamhällena. Hur ser det ut för det fria kulturlivet i olika delar av landet när det gäller kulturskapares och kulturarrangörers villkor och dialoger med regionala kulturförvaltningar och regionalpolitiken?

Panelen diskuterar demokratiska processer för det fria kulturlivet inom kultursamverkansmodellen. Hur ser samverkan ut i praktiken mellan förvaltningar, kulturinstitutioner och andra kulturaktörer? Lever regionerna upp till det dialogarbete med civilsamhället och det professionella kulturlivet som modellens förordning kräver?

Medverkande:
Sara Edström, konstnär, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Conny Brännberg (KD), vice ordförande SKR:s beredning för kultur och fritid, fd ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Vanessa Labañino, House of Possibilitas i Hisings Backa, tidigare ordförande för MAIS och Musikcentrum Riks
Mursal Isa (MP), konsult, föreläsare, fd ordförande Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna
Maria Tsakiris, tf kulturchef Region Skåne

Samtalsledare:
Karin Inde, ordförande KLYS
Calle Nathanson, ordförande Ideell Kulturallians

HÄR hittar du info om hela scenprogrammet som anordnas av Koalition för kulturdebatt.

I år genomförs Folk och Kultur på plats i Eskilstuna, 8-10 februari. Deltagarpass och mer information om konferensen hittar du HÄR.

Koalition för kulturdebatt är ett nätverk bestående av en rad olika kulturorganisationer, som syftar till att tillsammans lyfta och debattera kulturpolitiska frågor. KLYS ingår i nätverket sedan cirka tio år tillbaka.

Bild: Pressmaterial från folkochkultur.se.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor