Efterlängtat upphovsrättsavtal i hamn

KLYS välkomnar varmt den överenskommelse som träffats idag den 6 oktober mellan upphovsrättsorganisationen Copyswede och Elektronikbranschen om så kallad privatkopieringsersättning till kulturskapare. Detta innebär att fyra års förhandlingar nu är över och att kulturskapare inom olika konstområden snart kan få sina rättmätiga ersättningar för nyttjanden som går långt tillbaka i tiden. Avtalet är särskilt glädjande i en tid när kultur- och mediesektorn går på knäna på grund av Coronapandemin och de ekonomiska behoven är enorma.

Läs mer på Copyswede

På fotot: Mattias Åkerlind, vd Copyswede

Fotograf: Ylwa Yngvesson

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten