KLYS föredrag på Nordic Copyright seminar i Köpenhamn

KLYS håller föredrag på Nordic Copyright seminar i Köpenhamn

KLYS  deltog i den nordiska upphovsmanna- och utövaralliansens seminarium i Köpenhamn 15 november 2017.

Ulrica Källén, verksamhetsledare på KLYS, höll där ett föredrag om vad som sker i Sverige på upphovsrättsområdet. Föredraget baserades på en skriftlig rapport som kan läsas i sin helhet här (på engelska).

Relaterade artiklar

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4