KLYS kartläggning över Coronas konsekvenser för kulturskapare

Coronas konsekvenser för yrkesverksamma kulturskapare inom olika branscher

Situationen är en katastrof för många frilansande kulturskapare med uteblivna uppdrag och därmed inkomstbortfall som följd. Dessutom har frilansande kulturskapare inte tillgång till de sociala trygghetssystemen i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

I KLYS sammanställning över konsekvenserna av Coronavisruset för kulturskapare har KLYS medlemsorganisationer tagit fram information om följderna av Corona baserat på information från sina medlemmar och sin branschkännedom.

Sammantaget ser KLYS en osäker tid framöver där yrkesverksamma kulturskapare inte kommer att anlitas i lika stor utsträckning som tidigare.

KLYS  följer upp denna rapport med fortsatta samtal med regering och myndigheter om  vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka ekonomiska satsningar som behöver göras för att kompensera för konsekvenserna.

KLYS kan dock konstatera att det behövs kraftfulla åtgärder från regeringen för att minska de negativa konsekvenserna för en redan hårt ansatt yrkesgrupp – de professionella kulturskaparna inom alla konstområden.

Läs rapporten om Coronas konsekvenser för kulturskapare här.

Relaterade artiklar

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal