KLYS möter: Christer Nylander

Christer Nylander är riksdagsledamot för Liberalerna och partiets gruppledare i riksdagen. Han är också ny ordförande i riksdagens kulturutskott. Christer har lång erfarenhet från politiken och har tidigare suttit som vice ordförande i kulturutskottet. Under förra mandatperioden satt han som vice ordförande i utbildningsutskottet.

Stort grattis till din nya roll som ordförande i kulturutskottet! Vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

Jag ser fram emot att få ta en lång rad viktiga debatter. Vi lever i en tid där kulturens frihet ifrågasätts, där enkla populistiska lösningar vinner stöd, men också där kulturen mäts utifrån vilken nytta den gör. För mig känns det väldigt stimulerande och viktigt att i det klimatet få ägna mycket tid åt att stå emot och jobba för en annan utveckling.

Hur startade ditt engagemang för politiken?

Jag vet faktiskt inte. Jag minns inte att någon i min uppväxt var särskilt intresserad av politik. Men jag gillade att tjuvlyssna på vuxna när mina föräldrar var på fest. Någon gång i tonåren väcktes intresset. Mitt tidigaste minne av engagemang handlar om apartheid.

Varifrån kommer ditt intresse för kultur?

Jag antar att jag har skolan att tacka för det. En mellanstadielärare upptäckte att jag var ganska bra på att skriva berättelser och uppmuntrade mig. Sen minns jag en teaterpjäs vi såg i skolan om världen efter ett kärnvapenkrig som gjorde starkt intryck.

I mars i år överlämnades den konstnärspolitiska utredningen SOU 2018:23 Konstnär – oavsett villkor? till kultur- och demokratiministern. Hur vill du och Liberalerna gå vidare med utredningen och med att förbättra kulturskapares villkor?

Jag hoppas vi ska kunna nå breda överenskommelser kring dessa frågor. Det finns en hel del intressanta förslag som jag tycker vi ska gå vidare med.

Foto: Ola Hedin

Relaterade artiklar

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson