KLYS möter: Ida Karkiainen

Ida Karkiainen sitter i riksdagens kulturutskott för Socialdemokraterna. På seminariet En ny konstnärspolitik – om, vad och hur? som KLYS anordnar tillsammans med Teaterförbundet för scen och film och Journalistförbundet den 3 juli under Almedalsveckan, är Ida en av paneldeltagarna. Inför seminariet passade vi på att ställa några frågor till Ida om hur hon ser på sin roll i kulturutskottet, vad hon vill med den Konstnärspolitiska utredningen och med Socialdemokraternas kulturpolitik

Berätta om ditt engagemang för kulturpolitiken!

Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av musik, teater, litteratur och design. Det har gett mig perspektiv på världen, på samhället och på mig själv som jag annars inte haft. Att skapa själv och tillsammans med andra gör att vi växer som människor, vilket ger oss makt att förändra oss och samhället. Mitt engagemang för kulturpolitiken grundar sig också i mitt engagemang för demokratin. Har vi inte ett brett kulturliv och en konstnärlig frihet som ifrågasätter värderingar, normer och makt, har vi heller ingen levande demokrati. Därför är kulturen idag viktigare än någonsin.

Varför blev det Socialdemokraterna?

Jag har alltid blivit arg över orättvisor. Allt från fattigdom, till när någon blir illa behandlad. I grunden kokar det ner till ojämlikhet – och därför är min största politiska drivkraft att kämpa för ett mer jämlikt samhälle där alla människor känner sig behövda och värdefulla. Jag vill bygga ett samhälle som präglas av gemenskap och framtidstro och jag tror att det görs bäst med en socialdemokratisk politik. Det har arbetarrörelsen visat är möjligt genom historien.

Hur vill du gå vidare med den Konstnärspolitiska utredningen?

Utredningen är på remiss, och vi ser fram emot att ta del av remissvaren. Vi avvaktar därför med förslag till dess att utredningens remissrunda haft sin gång. Klart står dock att otryggheten i villkoren för människor som verkar inom konst- och kulturområdet är stor, och att det behövs förändringar. Övergripande vill vi stärka villkoren genom att utveckla kultursamverkansmodellen samt stärka och utveckla scenkonstallianserna.

Hur ser ditt och Socialdemokraternas drömkultur-Sverige ut om 10 år?

Om 10 år är det självklart för alla att kulturen är en del av vår välfärd, och en av anledningarna till att vår demokrati mår bra. Kultur är inte sedd som en budgetpost som är ”det lilla extra”, utan som en grund för ett fungerande samhälle. Kulturpolitiken gör att du kan förverkliga dina drömmar och din fulla potential oavsett vem du är eller var du kommer från. Om 10 år är kulturen tillgänglig för alla, i hela landet, och alla tar del av eller själv skapar kultur. Den kulturella ojämlikheten finns inte längre och klasstillhörighet, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder avgör inte längre människors möjlighet att ta del av och utöva kultur.

Foto: Magnus Stenberg

Relaterade artiklar

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson

3 frågor till 4: Alex Haridi