KLYS möter: Ola Gerhardsson

Under KLYS 60-årsjubileum uppmärksammar vi våra 14 medlemsorganisationer genom en intervjuserie här på KLYS hemsida. Vi presenterar två medlemmar i månaden under året. Tanken är att lyfta fram två olika konstområden och bl.a. ta reda på hur de samarbetar konstnärligt och/eller kulturpolitiskt.

Denna månad är det dags för Unionen-klubben vid SVT och Sveriges Dramatikerförbund. Här nedan får ni möta Ola Gerhardsson, ledamot i KLYS nämnd, projektledare och styrelseledamot i Unionen-klubben vid SVT.

Kan du berätta lite om din bakgrund, om hur du började arbeta som bildproducent och var ditt engagemang för fackliga frågor kommer ifrån?

Jag började vikariera på SVT som fotograf och redigerare på lokala nyhetsprogrammet Nordnytt 1985. Jag blev direkt medlem i SIF (som det hette på den tiden), eftersom det då fanns en bra och aktiv avdelning i Umeå. Ett par år senare fick jag fast anställning som bildproducent och blev i den vevan också facklig förtroendeman och var senare ordförande i Umeå-sektionen under ett par decennier.

Jag ville tidigt vara med och påverka mitt arbete och min arbetsplats. Samtidigt märkte jag att det fanns så många som inte vågade säga vad de tyckte och det gav mig förtroendet att representera dem. Sen har jag också många gånger haft förmånen att ha bra chefer som har varit intresserade av att ha en bra dialog med facken, och det underlättar.

Nu arbetar jag deltid som fackligt förtroendevald centralt sedan c:a tio år

Du är ny som nämndledamot i KLYS för Unionen-klubben vid SVT sedan våren 2019 men har varit förtroendevald. Vad är roligast och vad är mest utmanande i rollen som ledamot? Vilka frågor vill du lyfta fram och ge extra uppmärksamhet?

Jag arbetar deltid som facklig förtroendevald och är medlem i klubbstyrelsen. Resterande tid jobbar jag som projektledare på bland annat ”Mitt i naturen”. I mitt arbete på SVT så är jag mitt i produktionen och är ofta ute på inspelningar. Jag tror att det är en värdefull kunskap som fackligt förtroendevald att veta hur våra medlemmars arbetsliv ser ut. Som förtroendevald sitter jag med i flera sammanhang som handlar om upphovsrättsfrågor. Bland annat i en utredning om framtidens upphovsrätter i ett allt mer digitaliserat flöde

Vilka förbättringar hoppas du att få se för SVT:s medarbetare under de kommande 10-20 åren? Vad är drömscenariot?

Bättre balans mellan arbete och fritid. Vi har idag bra arbetsvillkor på papperet men arbetstempot är så uppskruvat att när arbetsdagen är slut är det många som inte orkar göra något vettigt av sin fritid. Jag hoppas att vi tillsammans med arbetsgivarna kan verka för ett hållbarare arbetsliv framöver.

Drömscenariot är att alla våra medlemmar ska uppleva att de har ett balanserat, kreativt, utvecklande och roligt arbetsliv hela vägen fram till pensionen.

Fackklubbarna vid SVT, SR och UR bildades 1943. Vilken betydelse skulle du säga att KLYS har haft för dessa genom åren och vilka förhoppningar har du på framtidens samarbete i KLYS och med övriga medlemsorganisationer?

KLYS har alltid varit en viktig samarbetspartner för Public Service-bolagen när det kommer till kulturfrågor. I framtiden tror jag att betydelsen kommer att bli ännu viktigare. Speciellt när det höjs röster från politiskt håll att nedrusta Public Service och kommersialismen breder ut sig. Public Service-bolagen är en viktig arbetsgivare för många av KLYS medlemmar.

Avslutningsvis: denna månad intervjuas också Pia Gradvall, ordförande i Sveriges Dramatikerförbund. Har det förekommit samarbeten mellan era respektive förbund under åren? Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut i framtiden tror du? Vilka gemensamma beröringspunkter har ni?

Jag måste erkänna att jag har dålig koll på hur samarbetet har sett ut tidigare. Men det arbete som KLYS och dess medlemsorganisationerna gör ger oss möjlighet att hjälpa arbetsgivarna inom Public Service att följa lagar och avtal. Dels vid direkta engagemang med frilansare, men även vid upphandlingar gentemot produktionsbolag och att se till att de som utför upphovsrättsskyddat arbete får rätt betalt.

Vi vill välkomna dig till KLYS-familjen och ser fram emot ett givande samarbete med dig  och Unionen-klubben vid SVT!

Tack! Är själv väldigt glad över att ha fått förtroendet och imponerad över ert arbete de gånger som jag hittills varit med.

Foto: Saga Gerhardsson

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet – om hopp i en dyster tid

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin