KLYS möter: Rossana Dinamarca

Rossana Dinamarca (v) är riksdagsledamot, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och suppleant i Arbetsmarknadsutskottet. Den 8 februari deltar Rossana i KLYS och AF Kultur Medias gemensamma seminarium – Kulturskapares villkor på arbetsmarknaden på Folk och Kultur i Eskilstuna.  Inför seminariet passade KLYS på att ställa några frågor till Rossana.

Vad hoppas du få ut av seminariet?

Frågor om konstnärernas villkor är något jag jobbat med sedan jag kom in i riksdagen och min reflektion är att det rör på sig extremt långsamt. Ofta har frågan varit hänvisad till att vara enbart en kulturfråga därför tycker jag det är bra att vi som deltar i debatten nu inte bara är kulturpolitiker.

Hur kan Vänsterpartiet skapa bättre förutsättningar för frilansande kulturskapare?

Vi har genom budgetsamarbetet med regeringen sett till att anslagen till den fria konsten under innevarande mandatperiod har ökat. Vi vill dock stärka anslagen ytterligare och stärka villkoren för kulturskaparna genom att bl.a. skärpa tillämpningen av enprocentsregeln och MU-avtalet, stärka konstnärsallianserna och undersöka om det går att bilda en konstnärsallians även för bild- och formkonstnärer samt inrätta en ny konstnärsfond liknande den i Norge för att även på det sättet generera mer pengar till den samtida konsten och konstnärer.

 Vad är aktuellt för dig och ditt parti just nu?

Att ytterligare förbättra villkoren för kulturskaparna, särskilt bild- och formkonstnärer. Det handlar både om saker som att skärpa tillämpningen av MU-avtalet m.m. till att se över socialförsäkringssystemen så att frilansande kulturskapare inte ska riskera att trilla mellan stolarna och stå utan socialt skyddsnät.

 Hur började ditt engagemang för politiken?

Jag blev politiskt aktiv när jag var nio år gammal, men min politiska medveten kom nog ännu tidigare i och med att mina föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar och det politiska samtalet var ständigt pågående i vårt hem.

Foto: Denny Lorentzen

Relaterade artiklar

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson