KLYS möter: Ulrika Hyllert

Under KLYS 60-årsjubileum kommer vi att uppmärksamma våra 14 medlemsförbund genom en intervjuserie här på KLYS hemsida. Vi kommer att presentera två medlemmar i månaden under året. Tanken är att lyfta fram två olika konstområden och bl.a. ta reda på hur de samarbetar konstnärligt och/eller kulturpolitiskt.

Denna månad har turen kommit till Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, och Journalistförbundet. I denna intervju möter vi Ulrika Hyllert, nytillträdd ordförande i Journalistförbundet.

Du är nytillträdd som ordförande i Journalistförbundet sedan februari i år, men har varit aktiv i förbundet sedan tidigare. Vilka frågor vill du lyfta fram och ge extra uppmärksamhet i din roll som ordförande?

Otryggheten är en av de viktigaste frågorna för mig. Med det menar jag både olika former av visstidsanställningar och alla frågor som rör frilansjournalister. Speciellt frilansarna är viktigt att arbeta extra för, eftersom skyddsnätet är svagt och det blir allt svårare att försörja sig som frilans. Jag brinner också för de journalistiska yrkesfrågorna och arbetsmiljöfrågor. Hot och hat är ett stort problem i vår bransch och där finns mycket kvar att göra, till exempel behöver uppdragsgivare ta ansvar även för frilansare. Sen hoppas jag att det kommer märkas att jag är intresserad av hur man skapar arbetsglädje. Jag tror det är helt nödvändigt att skapa utrymme för just arbetsglädje i en stressig vardag och att det ger både en bättre journalistik och friskare medarbetare.

Journalistförbundet bildades redan 1901 och sedan dess har mycket förändrats i journalisters arbetsvillkor och situation. Vilka förändringar, till det bättre och det sämre, har haft störst inverkan på journalistyrket, framförallt i fråga om förutsättningar för arbetet och omvärldens syn på yrket?

Det finns oerhört många positiva förändringar, även om de senaste åren varit de tuffaste någonsin. I den strukturomvandling som skett har affärsmodellerna utmanats på ett sätt som ingen förutsett. I och med det har antalet journalister i Sverige minskat med några tusen de senaste åren. Det är otroligt tufft att sitta på redaktion när hälften av kollegorna försvunnit eller när frilansbudgeten mer än halveras och den som är frilansare förväntas jobba för mindre pengar och sämre villkor än tidigare. Samtidigt har den digitala utvecklingen gjort att många journalister kan prova på nya former av berättande och att arbetet blivit enklare. Det är också mycket lättare att ha kontakt med läsare och användare tack vare ny teknik och ett annat sätt att se på rollen som journalist. Men det finns ju alltid två sidor av myntet och det finns en stor stress kopplad till den digitala tekniken, ett för stort fokus på att mäta kvantitet istället för kvalitet.

En annan förändring är att det idag är möjligt att som enskild journalist, med enkla medel, skapa en helt egen journalistisk produkt. Nischade webbtidningar eller hyperlokala sajter är en spännande utveckling i branschen.

När det gäller omvärlden så finns det en stor efterfrågan på journalistik. Däremot är synen på journalister alltid dubbel. Många älskar att tycka illa om journalister, samtidigt som de efterfrågar det vi gör. En ny undersökning visar att förtroendet för journalister är rekordhögt, samtidigt finns det grupperingar som har en stor misstro mot journalistkåren och uttrycker rent hat. Så liksom i övriga samhället finns en större polarisering och större skillnader mellan olika gruppers åsikter.

Journalistförbundet blev medlem i KLYS 1976. Vilka förhoppningar har du på framtidens samarbete i KLYS och med övriga medlemsorganisationer? 

Vi är så mycket starkare när vi arbetar tillsammans! Det finns så många vinster att göra genom att samordna oss i de frågor vi har gemensamt och självklart solidariskt stötta varandra när det behövs. Jag tycker att arbetet med upphovsrättsdirektivet är ett väldigt bra exempel på när samarbetet både är som bäst och verkligen också varit helt avgörande för att nå framgång. Så mina förhoppningar är att vi ska fortsätta arbeta ihop lika bra framöver.

Avslutningsvis: denna månad intervjuas också Gunnar Jönsson, ordförande i Sveriges Yrkesmusikerförbund. Har det förekommit samarbeten mellan era respektive förbund under åren? Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut i framtiden tror du? Finns det några gemensamma beröringspunkter?

Vi har alltid haft en dialog eller samarbeten med de förbund som har liknande frågor som oss. När det gäller Symf har vi många gemensamma beröringspunkter gällande egenföretagarfrågor, otrygghetsproblematik och upphovsrättsfrågor. Vi har också en liknande syn på kulturpolitik, demokrati och värderingsfrågor. I min tidigare roll som ordförande för Journalistklubben på Sveriges Radio hade vi ett nära samarbete, eftersom Symf finns lokalt representerade i Berwaldhallen, så för mig är samarbete och samverkan med Symf helt naturligt. Vi samverkar idag med Symf inom TCO, PTK och Copyswede och ser gärna fler samarbeten.

Tack Ulrika! Vi välkomnar dig till KLYS-kretsen och ser fram emot ett givande samarbete med dig som ordförande i Journalistförbundet!

Foto: Tor Johnsson

Relaterade artiklar

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin

3 frågor till 4: Christina Olofson