KLYS svar om En moderniserad radio- och TV-lag

KLYS yttrande över SOU 2019:39 En moderniserad radio- och TV-lag

KLYS konstaterar att utredningen innehåller en rad förslag till ändringar i den svenska radio- och TV-lagen till följd av EUs ändringar i det underliggande s k AVMS-direktivet. Ändringarna syftar bl a till att göra innehållsregleringen för vanliga TV-sändningar respektive beställ-TV mer likvärdiga.

KLYS har en del synpunkter på förslagen där den svenska implementeringen brister eller bör göras på annat sätt. Det finns också en rad grundlags- och yttrandefrihetsrättsliga aspekter som inte beaktats i tillräcklig utsträckning av utredningen.

Läs hela yttrandet från KLYS här.

Relaterade artiklar

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

En heldag om stärkta villkor för konstnärer

Spara inte på den illa sargade kulturen