KLYS svar om En moderniserad radio- och TV-lag

KLYS yttrande över SOU 2019:39 En moderniserad radio- och TV-lag

KLYS konstaterar att utredningen innehåller en rad förslag till ändringar i den svenska radio- och TV-lagen till följd av EUs ändringar i det underliggande s k AVMS-direktivet. Ändringarna syftar bl a till att göra innehållsregleringen för vanliga TV-sändningar respektive beställ-TV mer likvärdiga.

KLYS har en del synpunkter på förslagen där den svenska implementeringen brister eller bör göras på annat sätt. Det finns också en rad grundlags- och yttrandefrihetsrättsliga aspekter som inte beaktats i tillräcklig utsträckning av utredningen.

Läs hela yttrandet från KLYS här.

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen