KLYS på Discoverability Forum i Bryssel

I förra veckan, den 9 mars, ägde den första upplagan av Discoverability Forum rum i Bryssel. Forumet arrangerades av European Coalitions for Cultural Diversity (ECCD) och Cultural Creators Friendship Group i EU-parlamentet. KLYS var på plats och representerades av filmregissören och producenten Christina Olofson, som är ledamot i KLYS arbetsutskott och vice ordförande för Fackförbundet Scen & Film. Vi har ställt några korta frågor till henne om hennes erfarenheter från forumet!

Hej Christina!

Till att börja med – vad är European Discoverability Forum?

Det här är det första europeiska forumet för discoverability (upptäckbarhet) i EU-parlamentet. Begreppet handlar i detta sammanhang om i vilken grad ett verk eller en prestation kan upptäckas vid sökning på digitala plattformar som erbjuder film/audiovisuell produktion, scenkonst, litteratur, musik, bildkonst, multimedia och så vidare.

Forumet arrangerades av ECCD och EU-parlamentets Cultural Creators Friendship Group. Det stöds av EU-parlamentsledamöterna Ibán García del Blanco, Alexander Georgoulis och Romain Delassus, Head of the Digital Department, vid det franska kulturdepartementet, som inledde dagen.

Och ECCD – vad är det för något?

ECCD står för European Coalitions for Cultural Diversity och är ett informellt nätverk där elva länder ingår och som har kontor i Bryssel. KLYS är med som representant för Sverige. ECCD arbetar för att 2005 års UNESCO-konvention till skydd och främjande av kulturell mångfald, som EU har ratificerat, ska implementeras på ett bra sätt i Europas länder. Syftet är att stödja och uppmuntra EU:s kulturpolitik när det gäller de kreativa branscherna, kulturskaparna och våra olika kulturer, för att säkerställa att de utvecklas.

Vilka frågor diskuterades under dagen?

En rad frågor hann lyftas. Dagens paneler diskuterade bland annat nya sätt att reglera nätplattformarna, betydelsen av kulturell mångfald, försvar av den kreativa sektorn, tillgänglighet och synlighet. Det finns en oro för att rättighetshavare riskerar sin ekonomi och förlust av rättigheter i den digitala världen, ”rättighetshavare måste bygga stängsel runt sina verk”. Metadata konstaterades vara nyckeln till upptäckbarhet och kulturell mångfald.

En stor fråga som genomsyrade dagen var AI, där det behövs mer utbildning. AI diskuterades också i förhållande till DSM-direktivet (Digital Single Market Directive).

Vi diskuterade även vikten av att befintlig lagstiftning, till exempel AVMS-direktivet (Audiovisual Media Service Directive), och dess bestämmelser om framträdande (prominence) av europeiska verk på alla våra skärmar genomförs korrekt av medlemsstaterna och hålls uppdaterade. I nuläget är AVMS-direktivet implementerat i 22 europeiska länder.

Slutligen diskuterades hur man bättre kan marknadsföra europeiska verk och göra dem upptäckbara. I samband med det diskuterades vad är ett europeiskt verk? Att stärka upptäckbarheten hos europeiska verk är en utmaning som sträcker sig över alla kultursektorer, som berör varje europeiskt land och som kräver lämplig politik, reviderade affärsstrategier och forskningsprogram.

Är det något särskilt som du tar med dig hem till Sverige och KLYS fortsatta arbete?

Ja, en hel del! Bland annat kring bestämmelser om europeiska verks framträdande plats, kunskaper om direktivens inflytande, vikten av skälig och rättvis ersättning för kulturskapare och AI. Jag tar även med mig insikten om att vi i Sverige är vid sidan om och att det gäller att vi vidgar vår kunskap om vad som pågår inom den kulturella sektorn i Europa.

Det var bra möten med de medverkande och roligt att ta del av att det finns starka krafter som stödjer kulturen och kulturskaparna, men jag saknar svenska parlamentsledamöter i dessa sammanhang. Sammantaget ett bra och spännande nätverkande som ger mervärde till arbetet i KLYS!

På bilden: Christina Olofson

Foto: Sören Vilks

Relaterade artiklar

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?

Nordiska konstnärsrådet i protest: Fortsätt stödja konstnärshuset i Rom!