Samrådsguiden – ett verktyg för att främja regional konstnärspolitik

KLYS lanserar i december 2017 en samrådsguide för landets professionella kulturskapare. Guiden kan också fungera som stöd för bl a kulturförvaltningar, kulturpolitiker och institutionsansvariga i kultursamverkansarbetet.

Som ett led i KLYS löpande arbete med att stödja yrkesverksamma kulturskapare regionalt har vi under 2017 tagit fram en guide för samråd mellan kulturskapare och regionala kulturförvaltningar, inom ramen för kultursamverkansmodellen. Här ges tydliga och handfasta råd för att samråden ska fungera väl och bidra till en dynamisk utveckling av kulturlivet och konstnärspolitiken i regionerna. Innehållet i guiden grundar sig bl a på en enkätundersökning som KLYS gjorde bland kulturskapare aktiva i samråden under våren 2017.

Här kan du ladda ner KLYS samrådsguide.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund