KLYS stödjer förslag om grovt upphovsrättsbrott

Den 7 juni inlämnade KLYS tillsammans med upphovsrättsorganisationen Copyswede sitt yttrande över regeringens förslag om att införa ett nytt brott i upphovsrättslagen – grovt upphovsrättsbrott. Brottet föreslås få en särskild straffskala. KLYS och Copyswede tillstyrker i princip förslaget, som kommer att leda till bättre möjligheter för polis och åklagare att komma till rätta med bl a omfattande och kommersiell brottslig verksamhet på upphovsrättsområdet.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4