KLYS stödjer förslag om grovt upphovsrättsbrott

Den 7 juni inlämnade KLYS tillsammans med upphovsrättsorganisationen Copyswede sitt yttrande över regeringens förslag om att införa ett nytt brott i upphovsrättslagen – grovt upphovsrättsbrott. Brottet föreslås få en särskild straffskala. KLYS och Copyswede tillstyrker i princip förslaget, som kommer att leda till bättre möjligheter för polis och åklagare att komma till rätta med bl a omfattande och kommersiell brottslig verksamhet på upphovsrättsområdet.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten