KLYS stödjer norska kulturskapare

Den norska regeringen har nyligen lagt fram förslag till ny upphovsrättslag som innehåller en kraftig försvagning av norska kulturskapares rättigheter. Det handlar framför allt om en långtgående ”work for hire”-regel, d.v.s. en presumtionsregel till förmån för arbets- och uppdragsgivare om övergång av upphovsrättigheter. Liknande regler har genom åren förkastats av alla nordiska länder. KLYS har därför gjort ett stöduttalande för de norska kulturskaparna som skickats till det norska stortinget. Stortinget ska under våren fatta beslut om den nya norska upphovsrättslagen.

Läs skrivelsen

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten