KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

KLYS ser positivt på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2023-2025. Det är kompetent och informativt skrivet, dock bitvis kortfattat. Vi värdesätter hur regionen framhäver konstnärspolitiska sakfrågor, och hur professionella kulturskapares villkor kopplas till övergripande utvecklingsfrågor för kulturen i länet.

Det finns en skärpa i de flesta av planens skrivningar om kulturell infrastruktur och kulturpolitik. KLYS förvånas dock över att planen är bristfällig när det gäller skrivningar om kulturella och kreativa näringar, digitalisering, kompetensutveckling för kulturskapare, konstnärsresidens och kartläggningar av kulturlivet.

Det är bra att regionen beskriver ett omfattande dialogarbete med kulturaktörer, men KLYS ser ett generellt behov av att det inrättas ett formaliserat konstområdesövergripande samråd med yrkesverksamma kulturskapare, vilket kan fungera som en expertgrupp för att följa upp vad regionen gör av sina goda konstnärspolitiska ambitioner i praktiken under de kommande åren.

Läs remissyttrandet

Foto: Pixaby

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund