Många regioner satsar på krisstöd till enskilda kulturskapare

KLYS har under hösten gjort en enkät bland Sveriges 21 regioners kulturförvaltningar om hur kulturlivet i deras regioner påverkats av Coronapandemin. Med enkäten följer KLYS upp regionenkäten från i våras och undersöker läget för kulturens regionala infrastruktur, och på vilket sätt och i vilken utsträckning regionerna stöttar de enskilda kulturskaparna inom olika konstområden. Tidigare under året tog KLYS fram förslag till krispaket för både regioner och kommuner, som komplement till statens stödåtgärder och som praktisk hjälp i regionernas arbete med att på bästa sätt stötta professionella kulturskapare.

KLYS enkät visar att många regioner har satsat särskilt på krisstöd till enskilda kulturskapare och att så många som 15 av landets 21 regioner hävdar att de haft nytta av KLYS förslag till regionalt krispaket. Verksamma inom scenkonst har fått mest regionalt stöd hittills, men även bild och form-området lyfts fram i flera regioner.

– Jag imponeras av att vissa av landets befolkningsmässigt mindre regioner, bl.a. Halland, Norrbotten och Gotland, har varit snabba på bollen under pandemin och tagit fram olika stödformer till enskilda kulturskapare, säger Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare på KLYS.

Enkäten visar också att budgetläget för regional kultur i nuläget inte är så alarmerande som vi först kunde tro, men att det finns tydliga signaler om svårare tider för de regionala kulturfinanserna längre fram. 2021 och framåt lär innebära stålbad för kulturen i en rad regioner, trots tillskjutna medel inom kultursamverkansmodellen. Det är ett faktum att regionala kulturplaner måste revideras eller förlängas, eftersom krisens restriktioner konkret hindrar dialogarbetet inför nya planer.

– Vi ser också en ökande formaliserad samverkan mellan regioner under krisen. Framförallt samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige och mellan de fyra Norrlandsregionerna. Det är ett utvecklingsarbete mellan flera regioner där det skapas en starkare infrastruktur för kulturlivet, vilket har positiv påverkan för kulturskapares förutsättningar att bo och verka i regionerna även utanför storstadsområden, säger Carl Liungman.

Här kan du ta del av analysen

På fotot: Carl Liungman, Regionalpolitisk sekreterare KLYS

Fotograf: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Stora risker vid sammanslagning av kulturmyndigheter

Nordiska konstnärsrådet i protest: Fortsätt stödja konstnärshuset i Rom!