KLYS träffar ministrar om Corona

Den 16 mars hade KLYS möte med regeringen angående konsekvenserna för yrkesverksamma kulturskapare av Coronakrisen.  Tillsammans med representanter för en rad medlemsorganisationer fick KLYS träffa kulturminister Amanda Lind, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för att diskutera prioriterade åtgärder för kultursektorn.

Mötet var konstruktivt och vi fick möjlighet att beskriva effekterna för respektive konstområdes medlemmar och diskutera förslag till lösningar. KLYS har inlämnat en rapport till regeringen med beskrivningar från varje konstområdet och jobbar nu på att ta fram förslag som vi ska förankra i hela konstnärskollektivet.

Med på mötet var Marika Lagercrantz, ordf KLYS, Gunnar Jönsson, ordf Symf, Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation, Grethe Rottböll, ordf Sveriges Författarförbund, Simon Norrthon, ordf och Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film, Paulina Holmgren, ordf Svenska Fotografers Förbund, Anton Gunnars, jurist Musikerförbundet och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS.

Foto:  KLYS

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott