Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv

Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv
26 juni, 2017 Evelina Freiman

Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv

En delegation från KLYS träffade i onsdags justitiedepartementets förhandlare om EU:s s k DSM-direktiv (Digital Single Market Directive).

KLYS framförde att direktivet bör ges ett starkare kulturskaparfokus, bl a genom att begränsa antalet inskränkningar, värna den nordiska avtalslicens-modellen och skärpa reglerna kring transparens, omförhandling av avtal och möjligheten för upphovspersoner och utövare att få rimliga ersättningar för nyttjanden online.

Läs den skrivelse som KLYS lämnade över till justitiedepartementet här.