Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv

En delegation från KLYS träffade i onsdags justitiedepartementets förhandlare om EU:s s k DSM-direktiv (Digital Single Market Directive).

KLYS framförde att direktivet bör ges ett starkare kulturskaparfokus, bl a genom att begränsa antalet inskränkningar, värna den nordiska avtalslicens-modellen och skärpa reglerna kring transparens, omförhandling av avtal och möjligheten för upphovspersoner och utövare att få rimliga ersättningar för nyttjanden online.

Läs den skrivelse som KLYS lämnade över till justitiedepartementet här.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten