Tendenser i årets regionala kulturplaner

KLYS presenterar sin årliga tendensrapport över de regionala kulturplaner som varit på remiss under 2017. Rapporten omfattar fyra regioners kulturplaner; Norrbottens, Jönköpings läns, Kronobergs och Blekinges.

I tendensrapporten undersöker KLYS hur regionerna i kulturplanerna behandlar frågor som kulturell infrastruktur, konstens och kulturens egenvärde, kulturskapares villkor samt principen om armlängds avstånd. En slutsats som KLYS drar av årets kulturplaner är att de blir alltmer tydliga när det gäller kulturskapares villkor, och att det finns en uttrycklig vilja att utveckla den regionala konstnärspolitiken.

Här kan du läsa tendensrapporten.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram