Upprop för enskilda firmor

I ett upprop den 27 april riktat till Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet vädjar initiativtagarna Rita Saxmark och Linnéa Sallay om förbättringar för enskilda näringsidkare.

Sverige har runt en halv miljon enskilda näringsidkare, många av dem frilansare inom kultursektorn. Dessa har svårt att få tillgång till a-kassa, inte bara under rådande coronakris, utan detta är ett problem som länge hört till frilansarens vardag.

Uppropet föreslår att enskilda näringsidkare ska kunna tillämpa systemet med korttidsarbete och/eller tillåtas bedriva viss verksamhet under en vilandeperiod och ändå få a-kassa. Uppropet vill att regeringen löser denna problematik såväl kortsiktigt under coronakrisen, som långsiktigt  inom ramen för arbetet med nya a-kasseregler.

Initiativet gäller alla branscher där enskilda näringsidkare är verksamma. Undertecknarna representerar flera branscher bland annat kulturområdet, mediabranschen och guide-/resebranschen.

Uppropet har undertecknats både av privatpersoner och organisationer, däribland KLYS och KLYS medlemsorganisationer.

Läs uppropet på Rita Saxmarks hemsida.

För att skriva under på uppropet följ denna länk- https://www.skrivunder.com/upprop_enskilda_firmor_for_battre_villkor

Observera! denna länk är bara för nya namn, om du redan har skrivit under behöver du inte göra det igen.

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen