Estetiskt ämne på gymnasiet återinförs

KLYS har yttrat sig över ett förslag från regeringen om att återinföra obligatoriet för estetiska ämnen på gymnasiet. Den förra regeringen avskaffade obligatoriet, vilket KLYS var mycket kritiska till.

Betydelsen av konstnärligt skapande och estetiska ämnen i skolan, inte minst för lärande inom andra ämnen och inför högre studier, har bekräftats i forskningsrapport efter forskningsrapport på senare år. Det är därför glädjande att den nuvarande regeringen stärker kulturens plats i skolan.

Här kan du läsa yttrandet.

Relaterade artiklar

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

KLYS möter: Per Kornhall – ordförande Läromedelsförfattarna

KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati